lunes, 9 de noviembre de 2009

Salutació

Esquerra Unida i Alternativa és un moviment polític i social d’esquerres per a la transformació social, econòmica, mediambiental, cultural , i la construcció d’una alternativa al poder establert amb la perspectiva d’una societat socialista en una terra habitable.

Durant aquests anys hem vist amb preocupació com una gran part de la població s’allunya cada vegada més de la política, amb expressions socials com la desvalorització d’allò que és públic, la debilitat del compromís cívic i social, la recerca del benefici personal, la segregació en detriment dels interessos de la classe treballadora.

Avui dia, quan la crisi del sistema capitalista colpeja amb força als treballadors/es, la gent d’EUiA d’Esplugues defensem el dret al treball digne no precari, i l’enfortiment de la xarxa de serveis públics fonamentals: l’educació pública gratuïta, de qualitat, laica i coeducativa. El sistema públic de salut universal, gratuït, solidari, de qualitat, de titularitat pública. L’atenció sociosanitària amb recursos.

EUiA d’Esplugues no té representació a l’Ajuntament.

Formem part del Consell de Cooperació i Solidaritat, formalitzarem la signatura del Pacte Ciutadà contra la Violència Masclista i treballarem per a què el consell de salut de la localitat sigui una eina per millorar l’assistència sanitària pública.

Crèiem que les associacions de veïns són entitats fonamentals en la defensa de la cohesió dels nostres barris.

L’actual crisi del sistema neoliberal ha de tenir solucions d’esquerres, sent imprescindible una reforma fiscal que tingui com a base la premissa de què pagui més qui més guanyi.

Per mantenir una més estreta relació amb els i les ciutadanes d’Esplugues, us presentem
aquest blog, resultat de la col·laboració inestimable d’un dels nostres companys, per informar-vos de les notícies a nivell local, nacional o estatal que siguin d’interès.

Tanmateix, ens agradaria que ens féssiu arribar els vostres suggeriments, les vostres
aportacions i opinions al nostre mail euiaesplugues@gmail.com.
No hay comentarios:

Publicar un comentario